O firmie

Podstawy FIRMY sięgają 1966r i są związane z początkiem geologicznej działalności zawodowej jej właściciela Stanisława Sobańskiego, który po wieloletniej praktyce w Przedsiębiorstwie Geologicznym, Instytucie Geotechniki Politechniki Wrocławskiej i w Przedsiębiorstwie Badań Geofizycznych, w 1989r otworzył własną firmę geologiczną.

Zakres działalności obejmuje wykonawstwo i dokumentowanie badań:
  • geotechnicznych
  • geologiczno-inzynierskich
  • geologiczno – złożowych
  • geofizycznych, (dla potrzeb hydrogeologicznych – lokalizacja otworów studziennych oraz badania perspektyw występowania złóż surowców budowlanych)
  • hydrogeologicznych
  • ekologicznych
oraz:
  • geotechniczną obsługę budów